SamarbeidendeOppdretter

Det er besluttet å avvikle ordningen med samarbeidende oppdrettere.

Ordninger fungerte ikke som ønsket av følgende årsaker:

  • Avlsrådet hadde ingen sanksjonsmuligheter mot de som brøt avtalen, annet enn utestengning. Dette ansås å ha liten oppdragende effekt.
  • Det var et inntrykk at enkelte oppdrettere utnyttet avtalen kun for å promotere egne kull.
  • Flere oppdrettere gav tilbakemelding til avlsrådet om at de syntes det var problematisk at enkelte ikke overholdt anmodningene i avtalen. De ytret et ønske om å trekke seg fra avtalen dersom kravene ikke ble skjerpet.
  • Det var meningen at oppdretterne skulle motta informasjon fra avlsrådet (artikler, statistikk, mm). Dette har ikke avlsrådet vært gode nok til å følge opp.

Det er vedtatt at valpelisten deles i to, A- og B-kull. Todelingen foretrekkes både som promoteringsmetode for oppdrettere, samt som en oppfordring til oppdrettere om å følge klubbens avlspolitikk, fremfor ordningen samarbeidende oppdrettere.

Our website is protected by DMC Firewall!