NKK

Det må søkes om dispensasjon dersom kull etter affiserte individer skal registreres i NKK. Les NKKs vedtak her.

Teksten under er hentet fra styreprotokollen fra NKKs Hovedstyre-møte. Les hele referatet her. For gordon setter vil dispensasjonen gjelde for PRA og CCA.

 

33 – ENDRING I NKKS ETISKE GRUNNREGLER PKT. 5 (DNA-TESTER: FORBUD MOT PARING BÆRER X BÆRER OG BRUK AV HUNDER MED STATUS «AFFISERT» I AVL)

Hovedstyret vedtok at følgende tekst tilføyes NKKs etiske grunnregler pkt 5:

«Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst brukes for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer kun brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet. Funksjonelt friske hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) kan bare brukes i avl etter søknad til NKK om dispensasjon; hunden må i tilfelle pares med en hund som er fri, slik at det ikke går ut over velferden til avkommene.»

HS presiserte at for å ivareta genetisk variasjon er det viktig ikke å utelukke alle bærere fra avl.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd